BEDROOMS
APARTAMENTY

Jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych Łodzi. Całość należała dawniej do dwóch potężnych rodzin fabrykanckich: Scheiblerów i Grohmanów. Na zespół składają się przede wszystkim zabudowania fabryczne z ogromną przędzalnią Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego i wspaniałą bramą fabryki Grohmana - tzw. Beczki Grohmanowskie - przy Targowej 46. Ważnym elementem jest szpital fabryczny na ul. Milionowej, a także osiedle robotnicze na ul. Księży Młyn , w skład którego wchodzą : famuły , szkoła , sklepy , budynek straży ogniowej.

Najbardziej reprezentacyjne są jednak rezydencje fabrykantów:

  • Pałac Karola Scheiblera przy Pl. Zwycięstwa 1
  • Willa Herbsta - nagroda "Europa Nostra" za najlepiej odrestaurowane wnętrza zabytkowe
  • Pałac Ludwika Grohmana
  • Willa Henryka Grohmana
 

Warto dodać, że w obrębie tego kompleksu znajduje się jedna z najsłynniejszych szkół w Polsce, tzn. Łódzka Szkoła Filmowa. Jej siedzibą jest dawny Pałac Oskara Kohna przy Targowej 61, z ok. 1895 r. Cały kompleks Księżego Młyna zamyka się w czworokącie, który tworzą ulice: Przędzalniana- Tymienieckiego- Kilińskiego- Targowa- Piłsudskiego. Zamysłem władz Łodzi jest, aby całość zabytkowej dzielnicy została wpisana na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

fb