BEDROOMS
APARTAMENTY

Jest to budowla w stylu barokowym (a więc ewenement, jeśli chodzi o Łódź) i co ciekawe, do naszego miasta trafił dopiero w 1945 r., kiedy to Las Łagiewnicki, na terenie którego znajduje się kompleks, został włączony w granice miasta.

Wspomnieć należy o dwóch drewnianych kapliczkach starszych od kościoła i klasztoru. Pierwsza pw. św Antoniego wybudowana ok. 1676 r., a więc w w. XVII, zaś ta naprzeciw pw. św Rocha z pocz. XVIII w. W pierwszej z kaplic znajduje się źródełko ujęte studzienką, wokół której zawsze pełno jest ludzi, ceniących sobie właściwości i smak wody z tego źródła. Obie kaplice postawiono na uboczu, pośród zieleni i ciszy łagiewnickiego lasu. 

W lesie utworzono w 1996 r. rezerwat przyrody. Las Łagiewnicki, największy las miejski w Polsce, razem z rezerwatem znalazł się w utworzonym w 199 6 r. Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

fb